Projektet 
Aarhus er af Kulturministeriet og Nordea-fonden blevet udnævnt som breddeidrætskommune for perioden 2014-2016.  I breddeidrætsprojektet indgår fem selvstændige projekter. Den Blå Rambla er hovedprojektet.

Handleplan
Læs handleplanen for Den Blå Rambla: Handleplan: Den Blå Rambla.pdff

Vision
Den Blå Rambla vil skabe Danmarks bedste miljø for oplevelser og aktiviteter på, i og ved vand, for idrætsforeninger og borgere i Aarhus Kommune.

Mission
Den Blå Rambla vil udvikle områderne fra Brabrand Sø, langs Aarhus Å og kystlinjen inklusiv de 5 havne. Vi understøtter aktiviteter på, i og ved vand gennem byens idrætsforeninger og ved at skabe attraktive faciliteter.