Bestyrelse 

Jacob Erdmann

Formand
60 19 43 25

Jesper Mikkelsen

Næstformand

Helle Hansen

Kasser

Chanette Slyngborg

Bestyrelsesmedlem

Søren Just Skjelbo

Bestyrelsesmedlem