Foreningen
Den Blå Rambla startede som et tidsbegrænset projekt under Idrætssamvirket (2014-2016). Efterspørgslen fra tidligere og nytilkommet fælleskaber og samarbejdspartnere er fortsat stor og Den Blå Rambla er nu oprettet som en forening, hvor strategi og den juridisk struktur er gentænkt.

Friluftsliv er for mange mennesker en kilde til fysisk aktivitet, viden om den natur der omgiver os, nydelse og livskvalitet, samvær og i forlængelse af det; fysisk, mental og social sundhed. 85 procent af danskerne tager ud i naturen mindst én gang om ugen i sommerhalvåret. Alle tendenser viser, at vi gerne vil endnu mere ud i naturen, naturen skal være lettilgængelig og tæt på, og flere bruger naturen som bevægelsesarena. Vi har derfor en stor brugergruppe, der gerne vil ud i naturen og det blå. Der er dermed et behov for, at vi understøtter denne søgen og hjælper til at nedbryde barrierer for at dyrke friluftslivet.
Det organiserede og uorganiserede foreningsliv med relation på, i og ved vandet er alsidigt, men fraktioneret. Den Blå Rambla vil agere en fælles platform, som gør brugernes søgen mere overskuelig, ligesom de mange foreninger efterspørger hjælp til gentænkning, udvikling samt synlighed for at opfylde sit potentiale.

Vision
Den Blå Rambla vil skabe Danmarks bedste miljø for oplevelser og aktiviteter på, i og ved vand, for fællesskaber og borgere.

Mission
Den Blå Rambla ønsker at styrke et aktivt organiserede og uorganiserede fællesskabs- og fritidsliv på, i og ved vandet for flest mulige borgere.

 • Styrke brobygning og samarbejde mellem aktører der arbejder med aktiviteter på vandet. Herunder både lokale foreninger og løst organiserede fællesskaber.
  • Netværksmøder mellem fællesskaber.
  • Deling af aktiviteter, events og fællesskab ud over egne medlemmer.
  • Øge tilgængeligheden af udstyr – grejbanke og lokaler ud over foreningen/fællesskaber.
  • Styrke og understøtte tankerne omkring ”FrivilligBørs”, hvor man bytter frivillige kompetencer på tværs af fællesskaber.
 • Udvikle og styrke rammerne for at flere får et aktivt forenings- og fritidsliv i, ved og på vandet.
  • Deling af grej koblet til en forening. Herunder at skabe muligheder for individuelle aktører for at dyrke udstyrskrævende idræt.
  • Fokus på at skabe oplevelser ud over aktiviteten i sig selv. I kobling til formidling og friluftaktiviteter.
 • Bidrage til nye i fællesskaber: Forenings- og idrætsuvante børn, unge og voksne.
  • Fokus på inkluderende fællesskaber, herunder et målrettet samarbejde mellem fællesskaber, institutioner, sociale instanser.
  • Familieaktiviteter i det fri.
  • Tilbud målrettet specifikke målgrupper/borgere. Der skal være fokus på bredden og på børn, unge og voksne i sårbare positioner.

Organisation
Den Blå Rambla er etableret som en forening med et strategisk bredt kompetenceregister, som skal varetage drift, udvikling og facilitering.