Flere ind i fællesskabet – på, i og ved vandet

Projektbeskrivelse
Naturen er danskernes foretrukne idrætsarena og hvor friluftslivet dyrkes som en kilde til fysisk aktivitet, viden om den natur der omgiver os, nydelse og livskvalitet, samvær og i forlængelse af det; fysisk, mental og social sundhed. 85 procent af danskerne tager ud i naturen mindst én gang om ugen i sommerhalvåret. Alle tendenser viser, at børn, unge, voksne, familier og ældre gerne vil endnu mere ud i naturen og bruge naturen som bevægelsesarena. Tendenser der er mere aktuelt end nogensinde efter COVID19 har ændret foreningernes, fællesskabernes, skolernes og institutionernes tilgang til udendørs aktiviteter. Vi har derfor en fælles opgave i at skabe de rette rammer til tiltrækker netop denne stor brugergruppe og gør det lettilgængeligt at være aktive i naturen og i det blå.
Der er dermed et behov for, at vi understøtter denne søgen, forståelsen for og beskyttelsen af naturen, forståelsen for forenings- og fællesskabslivet og hjælper til at nedbryde barrierer for at dyrke friluftslivet. Det organiserede og uorganiserede fællesskab med aktiviteter på, i og ved vandet er alsidigt, men differentieret og med det, kan vi imødekomme en bred vifte af behov. Projektet vil danne rammerne om en fælles platform, som skal gøre det mere overskueligt for børn, unge, voksne, familier og ældre at dyrke udelivet på, i og ved vandet. For at understøtte forankringen og det lokale foreningsliv understøttes mange foreninger og fællesskaber som netop efterspørger hjælp til gentænkning, udvikling, samarbejde på tværs, facilitering samt synlighed for at kunne rekruttere næste generation.

Vision
Med projektet ønsker vi, at skabe Danmarks mest attraktive og inkluderende oplevelser og aktiviteter på, i og ved vand.

Mission/Målsætning
Den Blå Rambla ønsker at styrke et aktivt organiseret og uorganiseret fællesskabs- og fritidsliv på, i og ved vandet.

Virkemidler
Aktiviteter planlægges med en stor inddragelse af samarbejdspartnere; foreninger, organisationer, kommuner og lokale ildsjæle. Ud fra tidligere erfaringer med projekter med flere samarbejdspartnere er det centralt at rammesætningen er konkret, men med en åbenhed der tillader den enkelte aktør at sætte sit eget præg på det lokale projekt. Projekter vil dermed deles i mindre projekter med forskellig udformning for at sikre et lokalt ejerskab og forankring.
For at favne foreninger, kommuner og områders forskelligheder, arbejdes der i projektperioden med forskellige forløb, aktiviteter, events, m.m.

Projektperiode
01.01.2021 – 31.12.2023