Vision:

Den Blå Rambla vil skabe Danmarks bedste miljø for oplevelser og aktiviteter på, i og ved vand, for idrætsforeninger og borgere i Aarhus Kommune

Mission:

Den Blå Rambla vil udvikle områderne fra Brabrand Sø, langs Aarhus Å og kystlinjen inklusiv de 5 havne. Vi understøtter aktiviteter på, i og ved vand gennem byens idrætsforeninger og ved at skabe attraktive faciliteter.