Når sommeren er over os
… er kanoer sat i vandet
Skal vi ses ved Folkestedet?

———–  Kanoudlejning ved Folkestedet – Carl Blochs Gade 28, 8000 Aarhus C ———–

Vandsportsforeningen GoPaddle står for Kanoudlejning på Den Blå Rambla i samarbejde med Folkestedet og UNO-Friluftscenter

Åbningstider:

Kanoudlejning har sæsonåbent: 5. maj – 30.sept. 2017

Maj-Juni:

Fredag: Kl. 12:00 – 17:00
Lørdag – Søndag: Kl. 10:00 – 17:00

Juli:

Torsdag – Søndag: Kl. 10:00 – 17:00

August-Sept:

Fredag: Kl. 12:00 – 17:00
Lørdag – Søndag: Kl. 10:00 – 17:00

Specielt i Aarhus Festuge (25/8 – 3/9)
Åbent ALLE DAGE 10.00-17.00

Bemærk: Evt. henvendelse i udlejningen bedst inden kl. 16.00 afhængig af vejrlig.

GoPaddle - en vandsportsklub for alle

Pris:

1 time: 100 kr. pr. kano

3 timer: 275 kr. pr. kano

Dagspris: 400 kr. pr. kano 

Betaling sker ved kontant betaling, mobilpay (Tlf. nr.: 42 60 74 03) eller betaling ved bankoverførsel til konto 8401-1299066.

Kommer du for sent retur med kano opkræves betaling pr. påbegyndt time med kr. 100 pr. kano. Betalte ture refunderes ikke.

Hvis udlejningen lukkes før påbegyndt tur, pga. vejrlig el. lign., refunderes forudbetalinger.

Booking:

Kan foretages i kanoudlejningens åbningstid ved Folkestedet mod forudbetaling.
Forudsætter booking af min. 2 kanoer i 2 timer og start kl. 10.00 eller slut kl. 17.00.

Mod særlig pris og forudbetaling kan der bookes til sejllads udenfor almindelig åbningstid. Forudsætter min. 5. kanoer.

Du kan også booke ved at skrive til os på kano@denblaarambla.dk og betale via bankovf. eller MobilePay efterfølgende!

Kontakt/Grupper under Børn&Unge:

Spørgsmål kan rettes til kano@denblaarambla.dk

For institutioner under Børn & Unge ved Aarhus kommune, foreligger en særlig aftale. Ret henvendelse på kano@denblaarambla.dk

Reglerne kort

Du må kun padle mellem Vester Allé (ikke under broen) og den vestligste ende af Brabrand sø

Læs sikkerhedsinstruksen
Stå aldrig op i kanoen
Brug vest
Grupper padler sammen
Ingen alkohol eller lign.
Husk mobil i vandtæt etui
Værn om miljøet og andre mennesker – undgå affald, larm etc.
Hold til højre for modgående sejlads.
Deltagelse sker på eget ansvar.

Sikkerhedsinstruksen findes her nedenfor.

Sikkerhedsinstruks

Der er plads til 3 personer i hver kano. Ekstra sæde kan placeres i midten så familier med 2 voksne og 2 mindre børn kan følges i samme kano.

Kanoer og kajakker udlånes / udlejes fra Folkestedet til sejlads på Aarhus å og Brabrand sø.
Det er kun muligt at booke kanoer og kajakker på forhånd, hvis der bookes minimum to stk. minimum to timer med enten start kl. 10 eller slut kl. 17. Booking sker ved at forudbetale lejen på udlejningspladsen i udlejningstiden senest dagen før. Større grupper med behov for min. 5 stk., kan efter aftale leje disse på andre dage end den normale udlejnings åbningstid.

Det er IKKE tilladt at sejle længere mod øst (nedstrøms mod havnen) end broen ved Thorvaldsensgade (den første bro nedstrøms fra kanoudlejningen).
– det er således heller IKKE tilladt at passere under Vester allé bro, da det er farligt at forcere det lille vandfald under broen.
– det er derfor heller IKKE tilladt at sejle ud i havnebassinet ved åens udløb i Aarhus Havn.

Kanosejlads på Brabrand sø er IKKE tilladt i kraftig blæst, (over 6 m/s). Desuden må der kun roes langs den nordlig søbred, og ikke i de med bøjer markerede kaproningsbaner. Der er fredet område og ingen adgang langs søens sydlige bred.

Før afgang noteres for hver gruppe kontaktperson og mobilnummer, antal personer i gruppen, hvor gruppen sejler hen, samt forventet start- og sluttidspunkt. Desuden deponeres der et ID med foto, såsom kørekort. Gruppen skal sejle sammen hele tiden.
Det sikres, at alle deltagere udstyres med korrekt monteret redningsvest. Deltagere, som er mindst 15 år og kan svømme, kan vælge i stedet at bære svømmevest.

Før afgang instrueres der i sikkerhed, som skal følges. Dette inkluderer bl.a. korrekt ind- og udstigning af kanoen, sikre padlestillinger, samt adfærd i tilfælde af kæntring. Derudover instrueres der efter ønske i de mest almindelige styretag til manøvrering af kanoen.

Der må højst være tre voksne personer, eller to voksne og to små børn i hver kano.

Deltagerne må ikke være påvirket af alkohol eller andre rusmidler.

Børn og unge under 18 år skal have skriftlig tilladelse fra deres forældre, hvis der ikke deltager et myndigt familiemedlem.

Børn under 15 år skal være ledsaget af en voksen.

Mindst én ansvarlig person i gruppen skal kunne svømme, samt være udstyret med en mobiltelefon i vandtæt emballage, så vedkommende kan foretage nødopkald via 112, samt kontaktes hvis gruppen ikke er tilbage til aftalt tid. Hvis der ikke da opnås kontakt, så igangsættes eftersøgning.

Deltagelse sker på eget ansvar. Men kanoerne er generelt sikre og svære at kæntre. Derudover er Aarhus å smal, relativt lavbundet, vindafskærmet og uden kraftige strømhvirvler på de ovenfor nævnte tilladte strækninger. Desuden tillades sejlads i den mindre Brabrand sø kun langs den nordlige søbred, og kun når der ikke er kraftig blæst. Der er således tale om beskyttet farvand. Endvidere er der ikke overhængende fare for fatal afkøling, idet vand- og lufttemperaturen er min. 14 gr. hhv. 15-20 gr.

Hvis uheldet er ude, vil de kæntrede deltagere blive holdt flydende af deres rednings- eller svømmevest, og de skal blot holde om deres pagaj og kanoen, som er synkefri. Derefter føres kanoen ind til land, hvor den løftes op af vandet og tømmes for vand ved at hælde kanoen.

Arrangør er Kajak-, vandsports- og kanoklubben GoPaddle, Hans Egedes Vej 112, 8200 Aarhus N, under samarbejdsaftale med Den Blå Rambla, Aarhus.

IMG_6319 -6 kanoer på åen_beskåret